Gorenje MDM d.o.o. je ćerka firme Gorenje Orodjarna d.o.o. Velenje, Slovenija.
Gorenje MDM d.o.o. posluje u Kragujevcu na mestu, na kojem se od 1853. godine proizvode alati i ima dugogodišnju tradiciju proizvodnje preserskih alata, alata za livenje plastike za automobilsku industriju i bele tehnike.

PIB: 108184048
Matični broj: 20947608

Gorenje MDM d.o.o.

Adresa:
Kosovska 4
34 000 Kragujevac, Srbija

Tel.: +381 (0)34 210 1 210
Fax: +381 (0)34 210 1 202
e-mail: info@gorenje-mdm.com