Zaposlenje

Gorenje MDM d.o.o. traži nove saradnike 

Pozivamo Vas da se prijavite za sledeća radna mesta: 
• Alatničari, 
• Mašinski tehničari ( operateri na CNC mašinama), 
• Mašinski inženjeri ( posao u oblasti konstrukcije i tehnologije).
 
Prijave i CV slati:
 
- na E-mail: info@gorenje-mdm.com
- na adresu: GORENJE MDM d.o.o., 34 000 Kragujevac, Kosovska 4
- lično: u sekretarijatu GORENJE MDM d.o.o. na adresi Kragujevac, Kosovska 4

svakog radnog dana od 8:00 -15:30 časova.